Salat Tahajjud dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)

Aimanah, Ummu (2013) Salat Tahajjud dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

[img]
Preview
Teks
UMMU AIMAH_opt.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstrak

Di antara ayat-ayat yang mengkaji tentang salat tahajjud dalam al-Qur'an ialah dalam Q.S al-Isra'/17: 79 ialah mereka bangun salat tahajjud sebagai ibadah tambahan bagimu agar Allah Saw mengangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Dalam Q.S. az-Zumar/39: 9 yang berbicara tentang anjuran untuk beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri yakni salat tahajjud, sedangkan dalam Q.S. as-Sajadah/32: 16 ialah mereka jauh dari tempat tidurnya untuk salat dan berzikir kepada Allah Swt. adapun di dalam Q.S al-Muzammil/73: 2, ialah mereka bangun melaksanakan s}alat malam walau hanya sebentar atau sedikit. Pada awalnya hukum salat ini adalah wajib sebelum turun ayat yang terakhir surat al-Muzammil yaitu ayat keduapuluh yang menghapus salat malam menjadi sunnah setelah setahun lamanya. Walaupun demikian sunnah di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. untuk dilaksanakan, mengingat banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, Rasulullah Saw. pun sendiri tidak pernah meninggalkan salat tahajjud sampai akhir hayatnya, dan masih relevan dengan kehidupan ummat sampai hari ini, karena ia merupakan sarana untuk memupuk Iman dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Allah Swt. juga berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang gemar melaksanakan salat tahajjud ke tempat terpuji di sisi-Nya dan Allah Swt. akan memasukkan ke dalam Syurganya kelak pada hari kiamat. Hendaknya umat Islam khususnya generasi muda untuk menjadikan salat tahajjud sebagai taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) dan takziyah al-nafs (penyucian jiwa) serta tidak tertipu dengan kesenangan duniawi semata, sehingga kosong dari nilai-nilai religiusitas. Akan tetapi, hendaklah hidup ini diisi dengan pola keseimbangan antara kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Hal ini bisa dicapai dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. salah satunya dengan melalui pembiasaan salat tahajjud.

Tipe Item: Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan D3 (Undergraduate (S1))
Subjek: 200 Agama > 2X1 Al-qur'an dan Ilmu yang Berkaitan > 2X1.1 Ilmu-ilmu Al-Qur'an > 2X1.19 Ilmu-ilmu Al-Qur'an yang Lain
Lembaga/Fakultas/Jurusan: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Tafsir Hadits
Depositing User: Hijrana Bahar
Date Deposited: 18 Aug 2017 06:49
Last Modified: 18 Aug 2017 06:49
URI: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3864

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year